ไปเที่ยว “หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ” ศาลายา

Share : Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

หอภาพยนตร์ นี้เป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นคล้ายหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ที่เก็บภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และนำออกบริการให้ประชาชนได้ศึกษา และชื่นชม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสะดวกและกว้างขวาง
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ตั้งอยู่ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร 02 2822013-14 ,02 4821087-88
www.fapot.org,thaifilmmarchive.org, หอภาพยนตร์.com
ด้านใน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีจุดหน้าสนใจมากมาย
-พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่รวบรวมสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่หาดูยาก และมีคุณค่าเก็บรักษาไว้ โดย เปิดให้ชม ทุกเสาร์ -อาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 5 รอบ
-เมืองมายา
เมืองมายา นิทรรศการกลางแจ้ง รวมฉากสถานที่ที่เป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกไว้
เมืองมายาจำได้ชื่นชมความสวยงามสมจริงฉากถ่านทำภาพยนตร์ รวมทั้งได้เรียนรุ้ประวัติศาตร์แฝงในฉากต่างๆ


-โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
เป็นโรงหนังชุมชน จัดฉายภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ที่อนุรักษ์ไว้และภาพยนตร์จากทั่วโลก มีโปรแกรมฉายประจำ เว้นวันจันทร์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม เวลาจัดฉาย วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 17.30 น. เสาร์ -อาทิตย์ ฉาย 2 รอบ 13.00 น. และ 15.00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 น.
-ห้องสมุดและโสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี
ให้บริการค้นคว้า ชมภาพยนตร์ วิดีทัศน์ หนังสือและวารสารภาพยนตร์ รูปถ่าย สิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับภาพยนตร์
เปิด วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
-ประติมากรรมรำลึก
เป็นประติมากรรม ที่จัดแสดงกระจายตามจุดต่างๅ จำลองให้เห็นประวัติศาตร์ภาพยนตร์ที่มีสืบมา

-นิทรรศการกลางแจ้ง
||สถานีรถไฟศีนิมา จำลองสถานีรถไฟสมัยรัชกาลที่ 7 ภายในจัด”นิทรรศการภาพยนตร์กับรถไฟ


||รถหนังขายยา มหรสพยอดนิยมของชาวบ้าน เฟื่องฟูอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้ง2


||โรงถ่ายแบล็คมารีอา จำลองโลกถ่ายหนังแห่งแรกของโลก


||หนังกระโปรง หนังเร่ประเภทหนึ่ง ที่ให้ผู้ชมส่องดูตามช่อง
||ลานดารา ลานเกียรติยศดาราไทย โดยเชิญมาประทับรอยมือรอยเท้า และจารึกชื่อ หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา